آپوزیت (قسمت ۲۴۷)

در برنامه این هفته نخست به سخنرانی آقای بزرگ برای اعضای هیات دولت پرداخته شده سپس وضعیت کشور، بر اساس اخبار روزانه کشور ترسیم می‌شود.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.