صحبت‌های نماینده تهران در مجلس درباره اشغال سفارت آمریکا، جنگ و تحریم‌ها

حیدری نماینده تهران: اشغال سفارت آمریکا آغاز تحریم و جنگ شد، جنگ را پس از فتح خرمشهر ادامه دادیم تا جام زهر را نوشیدیم. فعالیت هسته‌ای شروع کردیم و آن‌قدر هزینه دادیم که به نرمش قهرمانانه رسیدیم.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )