زندگی وارونه

جوانی تهرانی پاکباخته در قمار، در سفر به اصفهان مصمم به خودکشی می شود. مردی اصفهانی او را نجات می دهد. این هر دو که آس و پاسند مصمم می شوند که کار و زندگی آبرومندانه ای برای خود تدارک ببینند، و همین کار را هم می کنند. مرد جوان با دختری آشنا و با او ازدواج می کند، اما به زودی گرفتار قمار و قماربازها می شود. این بار هم مرد اصفهانی به یاری او و خانواده اش می رسد و کمکش می کند که به زندگی عادی برگردد.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.