کلیک؛ فرمول یک

در قسمت ۹۴۹، کلیک سراغ فناوری خودروها رفته است. سری به مسابقات گران پری زده و به دفتر مرکزی مرسدس رفته تا ببیند چطور در مسابقات زیادی برنده شده‌اند.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.