گفتگو با مرتضی درباره ترانه‌های شاد و آثار اجتماعی

مرتضی برجسته خواننده نامدار ایرانی در گفتگو با بهنود مکری درباره پروژه های هنری، ترانه های شاد، آثار اجتماعی و حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران توضیحاتی داد.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.