آثار گلوله‌های پینت‌بال بر بدن معترضین

آثار گلوله‌های پینت بال بر بدن معترضین و در خواست یکی از آنها از ماموران نیروی انتظامی.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.