باد صبا

افسون چشم اندازهای متنوع ایران و علاقه به درک راز دوام و سرزندگی یک تمدن کهنسال، «آلبر موریس» را بر آن داشت تا به کاوش در این سرزمین با تضادهای مناظر طبیعی بپردازد، حاصل کار او «باد صبا ـ یک افسانه اصیل ایرانی» است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.