گسترده‌ترشدن بحران آب و برق در ایران

بحران آب و برق در ایران هر روزه ابعاد گسترده تری پیدا میکند و مسئولان حکومتی به دلیل تنگناهای مالی و فشار تحریمهای بین المللی، راهکار مناسبی برای حل چالشهای موجود ندارند.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.