هشتاد سالگی اسماعیل خویی

او یکی از برجسته ترین شاعران و روشنفکران معاصر ایرانه. او می گوید که بخش مهمی از شعرش افزاریست برای مبارزه با حکومت اسلامی ایران. صادق صبا با او در آپارتمانش در لندن دیدار کرده.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.