قهرمانی تاریخی ایران در کشتی نوجوانان در جهان

محمودرضا گران، کارشناس کشتی با ارزیابی قهرمانی تیم های کشتی فرنگی و آزاد ایران در رقابتهای جهانی کرواسی، بر خواست خانواده کشتی ایران مبنی بر لزوم تغییر رویه در رویارویی با ورزشکاران اسرائیل تاکید کرد.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.