رفتار زشت و خشن مأموران شهرداری با مردی که پسماند جمع می‌کرد

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.