ضرب‌وشتم معترضین با باتوم در تهران توسط پلیس ضدشورش

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )