همسفران ایران؛ روسیه (قسمت اول)

مقصد اول همسفران ایران، روسیه، کشور میزبان است. مهران تهیه‌کننده و مجری برنامه در دو قسمت به میراث ایران باستان، داستان‌ها و فرهنگ‌های بر آمده از روسیه تزاری، شوروی سابق و دوران پسا شوروی می‌پردازد.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.