استفاده مکرر از لغت «دشمن» در سخنرانی رهبر ایران

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )