اعتراض خانم گل آسیا به عدم پوشش مسابقات بانوان

اعتراض فاطمه اعتدادی، خانم گل آسیا و گلزن تیم ملی فوتسال زنان به پخش‌نشدن مسابقات این تیم و بی‌توجهی صداوسیما
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.