ده نکته درباره رابطه با افراد داری معلولیت

گفتگوی رو به رشدی در مورد حقوق افراد داری معلولیت در ایران جریان دارد. در اینجا ما ده نکته در رابطه با رفتار برابر و با احترام نسبت به افراد داری معلولیت را بررسی کردیم. همه ما می‌توانیم با ایفای نقش خود در این زمینه، برای ایجاد دنیای در دسترس‌تر برای همه تلاش کنیم.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.