علیرضا نوریزاده: اروپا قدرتی برای کمک به ایران ندارد

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.