شاهراه زندگی

«ولی» خواهرش «ثریا» را گم می کند. او سال ها بعد وقتی با دختری به نام «نگار» آشنا می شود در می یابد که صمیمی ترین دوستش مسعود به نگار علاقه دارد، به همین خاطر نگار را ترک می کند. در این بین ولی خواهرش ثریا را می یابد و او را متوجه اش می کند که مسعود نمی تواند با نگار ازدواج کند چون نگار خواهرش است. بدین ترتیب ولی و نگار با هم ازدواج می کنند.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.