تصویب قطعنامه در کنگره آمریکا در حمایت از مردم ایران

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.