یک قدم تا بهشت

مادر بی پناه و مأیوس، کودکش را سر راه می گذارد. کودک را مرد تنگدست و خوش قلبی می یابد. مادر نادم برای برداشتن کودکش باز می گردد اما او را نمی یابد. از آن پس او تمام هم خود را مصروف نگهداری کودکان می کند. سال ها بعد مادر کودک خود را می یابد و پسرک، شرط پذیرفتن او را، ازدواج با پدرش می گذارد.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.