شعار مالباختگان: نیروی انتظامی چقدر تو افتضاحی

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.