سه تا بزن بهادر

سه جوان تصمیم دارند قطعه زمینی خریداری کرده و جهت کودکان بی سرپرست پرورشگاه ایجاد کنند. آنها با یاری عده ای نیکوکار امکان تهیه ی زمینی را فراهم می کنند. ولی گروهی مانع این کار می شوند چون قطعه زمین مورد نظر را مرغوب تشخیص می دهند و می خواهند آن را تصاحب کنند. اما موفق نمی شوند و سه جوان قطعه زمین را به دست می آورند.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.