حاجی جبار در پاریس

«حاجی جبار» خسیس و پولدوست، در رویاهایش به پاریس سفر می کند و پس از آنکه بیدار می شود تصمیم می گیرد بیشتر به واقعیت زندگی و انسانیت فکر کند تا پول.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.