صفحه دو؛ آیا اوباش‌گردانی زورگیری را کمتر می‌کند؟

هفته گذشته نیروی انتظامی افرادی را به عنوان اراذل و اوباش با اتهاماتی نظیر زورگیری در خیابان ‌چرخاند این اقدام بازتاب گسترده ای در رسانه‌ها و فضای مجازی داشت. حسین رحیمی رییس پلیس تهران در واکنش به مخالفان این اقدام، گفت کسانی که این کار را تقبیح کرده اند، ادای روشنفکری در می آورند و پلیس به این رفتار ادامه می دهد. روابط عمومی قوه قضاییه هم خبر داد که ابراهیم رییسی به دادستان تهران دستور داده تا در خصوص مصادیق تعدی از قانون و نقض حقوق شهروندی، با متخلفین اعم از بازپرس و یا مامورین برخورد شود. در برنامه صفحه دو می پرسیم آیا این رفتارها با متهمان، مطابق قانون است و آیا برای جلوگیری از تکرار این جرم‌ها چنین شیوه هایی جواب می دهد؟.
در این برنامه نعمت احمدی حقوقدان، میترا زرگر جامعه شناس و مهرداد زمانی جرم شناس شرکت دارند.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )