آپوزیت؛ یکشنبه، ۹ شهریور ۱۳۹۹

در برنامه این هفته واکنش برجسته‌ترین مقامات نظام مقدّس بررسی می‌شود. در همین راستا از نصیحتهای رهبر فرسودگان و آمارهای رئیس جمهور منتصب و راهکارهای پرحرف‌ترین قاضی‌القضات جهان آگاه خواهید شد.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.