آخر هفته با صادق صبا؛ نگاهی به آثار هنری به یغما رفته از استعمارهای کهن تا حکومت نازی‌ها

نگاهی به آثار غارت شده هنری در تاریخ معاصر و تلاش‌ها برای بازگرداندن آن‌ها به صاحبان اصلی شان. نگاهی به اثرهای هنری‌ای ای که نازی‌ها در طول جنگ جهانی دوم به یغما بردند و از رییس موزه‌ای در سوییس می‌پرسیم که موزه‌ها برای بازگرداندن آن‌ها چه وظیفه‌ای دارند. همچنین یک استاد دانشگاه در بریتانیا می‌گوید که کلیه اشیای هنری‌ای که کشورهای استعمارگر در مستعمرات تصاحب کرده اند دزدی‌ست و باید به آن کشورها بازگردانده شود، و از یک کارآگاه می‌شنویم که چگونه این اثرها را پیدا می کند و به صاحبان اصلی آن‌ها باز می‌گرداند.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.