صفحه دو؛ اذیت و آزار جنسی زنان در ایران؛ موانع حقوقی و اجتماعی چیست؟

مدتی است که در فضای مجازی با نام بردن از افرادی صحبت از اذیت و آزار جنسی زنان در محیط کار و جامعه می شود.افرادی که متهم اند با سوءاستفاده از جایگاه و اطمینان از مصونیتشان، دختران جوان را مورد تجاوز یا آزار و اذیت قرار داده می دهند.
موانع بر سر راه زنانی که مورد آزار قرار می گیرند، کم نیست. در برنامه صفحه دو درباره موانع حقوقی پیش روی این زنان و همینطور از جنبه های اجتماعی این حرکت صحبت می شود.
آزاده کیان استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس هفت و پگاه بنی هاشمی حقوقدان مهمانان برنامه این برنامه بودند.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.