میشل اوباما: ترامپ در کار خود مانده، به بایدن رأی بدهیم

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۷ )