مخالفان و موافقان همخوانی با خوانندگان غیرایرانی

با توجه به ممنوعیت آواز زنان در ایران، همکاری اخیر #همایون_شجریان و ارکستر فیلارمونیک تهران با عبیر نعبه خواننده‌ی اهل لبنان و حضور عایشه گل جوشکن خواننده‌ی ترک در فیلم مطرب انتقادات زیادی رو به دنبال داشته است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.