اجباری‌شدن استفاده از ماسک در ایران

سرانجام استفاده از ماسک در ایران اجباری می‌شود؛ اقدامی که برخی کشورها از پیش به منظور مقابله به شیوع کرونا آنرا انجام داده‌اند. اما سیاست بازگشایی‌ها همچنان ادامه دارد؛ سیاستی که اوضاع اقتصادی، ضرورت آن را در ایران و جهان به وجود آورده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.