بفرمایید شام اوتاوا؛ گروه ۱۶ شب سوم

شب سوم
اکرم ۵۵ ساله اهل ارومیه، مادر و مجرد
او بازنشسه طراح لباس است و
از ۱۸ سالگی به کانادا مهاجرت کرده
اکرم به آشپزی خودش از ده، هشت میدهد
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.