صفحه دو؛ قاضی منصوری که بود؟

مرگ غلامرضا منصوری، قاضی سابق، در رومانی، برگی دیگر به یک پرونده پرابهام اضافه کرد. در حالیکه عده ای حتی در اینکه او مرده باشد تشکیک می کنند، بسیاری هم باور ندارند که او خودکشی کرده باشد. گزارش پزشکی قانونی رومانی که ساعتی پیش منتشر شد، مرگ براثر برخورد با جسم سخت را تایید کرد اما چیزی که روشن نکرد، سئوال اساسی دراین باره بود، آیا خودش پایین پرید یا کسی او را پرت کرد. قاضی منصوری متهم ردیف نهم پرونده اکبر طبری معاون سابق قوه قضاییه ایران بود. میزان رشوه ای که متهم بود دریافت کرده بسیار کمتر از ارقام دیگر این پرونده بود. اگر به ایران برمی گشت چقدر حکم می گرفت، آیا حکمش در حدی بود که دست به خودکشی بزند؟ تلاش فعالان و گروههای حقوق بشری برای تعقیب او در خارج از ایران، اگر به نتیجه می رسید چه نوع دادگاهی در انتظارش بود و این می توانست انگیزه ای برای قتل یا خودکشی او باشد؟
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.