بفرمایید شام مونترال؛ گروه۱۰ شب سوم

شب سوم
روهام ۴۰ ساله اهل تهران محله قیطریه
به کار نوسازی و تعمیرات خانه مشغول است
روهام که همسر کاملیا از گروه سوم است به آشپزی خودش از ده امتیاز ده میدهد
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.