بلور بنفش؛ ستاره‌های آمریکا در آسمان سمرقند

اخیرا خرابه‌هایی در بلندای تپه‌ای در سمرقند کنار زده شد و بقایای رصدخانه معروف الغ بیک، بیرون آمد. رصدخانه‌ای که در زمان خود (دروه تیموری) آخرین تجهیزات را داشته و منجمان معروف زمانش، از روزنه‌ای در بامش هزاران ستاره در آسمان را رویت و نشانه‌گذاری کردند .در این برنامه بهزاد بلور به موزه رصدخانه سمرقند رفته و ما را با اسطرلاب‌ها و کناب‌های ستاره شناسی آن زمان آشنا می‌کند. همزمان در گوشه دیگری از شهر اجرای یک گروه معروف موسیقی آمریکایی را می‌بینیم که در جشنواره ترانه شرق شرکت داشتند و بهزاد در گفتگو با این گروه ما را با سبک دیگری از موسیقی بومی آمریکا آشنا می‌کند.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.