اوباما گزینه‌های احتمالی و امکان دخالت نظامی در سوریه را بررسی می‌کند

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.