نگاهی به سخنرانی نوروزی رهبر ایران و متهم‌کردن آمریکا

شروع صحبت های رهبر جمهوری اسلامی که به طور زنده از تلویزیون سراسری پخش می‌شد، مانند همیشه، حمله به آمریکا و غرب بود.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )