جنگ بیولوژیک چه مؤلفه‌هایی دارد؟

امروز رهبر جمهوری اسلامی بحث جنگ بیولوژیکی را مطرح کرد. جنگ بیولوژیک چه مولفه‌هایی دارد؟
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.