بفرمایید شام مونترال؛ گروه۲ شب دوم

شب دوم
آزاده اهل ساری متاهل و دارای یک فرزند
چند سالی در تورنتو زندگی کرده و سال ۲۰۱۸ به مونترال آمده
در رشته بازار یابی دیجیتال تحصیل کرده و از سال ۲۰۱۴ که به کانادا آمده آشپزی میکنند
آزاده به آشپزی خودش از ده، امتیاز هشت میدهد
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.