شلوغی محله دربند علیرغم شیوع ویروس کرونا

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )