پرگار؛ آیا ایران به سمت تبدیل‌شدن به کره‌شمالی می‌رود؟

می توان در میان بخشی از مردم و شماری از تحلیل گران سیاسی در ایران یک تغییر مهم دید. در این تغییر آنچه که امید گذار به دمکراسی بود جایش را به نگرانی از تبدیل شدن به مدلی شبیه به کره شمالی داده است. از نظر آن ها که این نگرانی را دارند انتخابات مجلس در پی رد صلاحیت های گسترده و نتیجه آن انتخابات که به مجلسی همراه با جریان تندرو و غالب جمهوری اسلامی می انجامد به اضافه تحولات دیگر از جمله اظهارات و فرمان‌های اخیر آیت الله خامنه ای این دورنما را محتمل می کند. آیا ایران ممکن است بدان سو حرکت کند؟ آیا جمهوری اسلامی می تواند جامعه ی ایران را به آنچه که آیت الله خامنه ای گام دوم انقلاب نامیده وادار کند؟ ولی آیا این کار شروع نشده و آیا این روند در چیزی که بخشی از مردم می گویند نمود نیافته، اینکه بگذاریم تندروان حاکم ببرند و بدوزند تا نتیجه‌اش هویدا شود؟
در برنامه ی این هفته مهدی مهدوی آزاد تحلیل گر سیاسی می گوید جمهوری اسلامی دارد نظم جدیدی بپا می کند که بی شباهت به کره شمالی نیست و مجلس کنونی حلقه ای از این پروژه یا نظم جدید است.
اما ملیحه محمدی او هم تحلیل گر سیاسی می گوید این کشتی نفس گیر در صحنه ی سیاسی ایران چنین ادوار ناامیدکننده ای کم نداشته و دورنمایی که می بیند شباهتی به کره شمالی نخواهد داشت.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.