صفحه دو؛ شرکت در انتخابات، آری یا نه؟

نه" به انتخابات. اين روزها اين كليد واژه بسيارى از بيانيه ها و فراخوان هايى است كه فعالان سياسى و" مدنى در داخل و خارج از ايران منتشر مى كنند. نكته قابل توجه اما اين بار همگرايى و همصدايى نيروهايى است كه تابحال به تحريم انتخابات تن نداده بودند و معتقد بودند حتى در قالب حاكميت جمهورى اسلامى تنها راه رسيدن به دموكراسى صندوق راى است. يكى از اين بيانيه ها كه اكثر امضاكنندگان آن نيروهاى ملى مذهبى هستند انتخابات پيش رو را نمايشى و فرمايشى خوانده و می گوید تنها راه رهايى از استبداد دينى تغيير موازنه قدرت در صحنه سياسى ايران است. آيا نفس راى ندادن مى تواند منجر به موازنه قدرت شود يا هدف از تحريم انتخابات تنها رساندن پيامى به گوش رهبر ايران است؟
مهمانان برنامه: منصوره شجاعی پژوهشگر وفعال حقوق زنان،
ناصر آملی مقدم فعال سیاسی اصلاح
کاوه آهنگری فعال سیاسی
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.