تجمع اعتراضی در تهران؛ نه تاج و نه عمامه، آخوند کارت تمامه

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )