صفحه دو؛ تغییرات عمده یا حفظ وضع موجود با سرکوب؟

جمهوری اسلامی با چالشی بزرگ روبروست، فشار از خارج، بحران بی اعتمادی در داخل که پس از شلیک به هواپیمای مسافربری و دروغ و پنهانکاری در مورد آن، به اوج خود رسیده و اعتراضات به وضعیت معیشتی و اقتصادی هم که ادامه دارد. آیا تغییری در درون حکومت ایران محتمل است یا حکومت جمهوری اسلامی در سرازیری سقوط قرار گرفته؟ سرکوب و ادامه وضع موجود تا کجا قابل ادامه است؟
داریوش سجادی، روزنامه نگار تحلیلگر مسائل سیاسی ایران
مهرانگیز کار، حقوق دان و فعال حقوق بشر
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.