پایین‌کشیدن پوستر قاسم سلیمانی توسط معترضان در تهران

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )