متفرق‌کردن معترضان توسط نیروهای بسیج در خیابان آزادی

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.