تجمع اعتراضی در تهران؛ مرگ بر اصل ولایت فقیه

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )