بیانیه میرحسین موسوی در واکنش به سرکوب خونین اعتراضات بعد از گرانی بنزین

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )