آخر هفته؛ جمعه، ۸ آذر ۱۳۹۸

در آخر هفته جمعه ۸ آذر نگاهی خواهیم داشت به تبعات قیام مردمی آبان ۹۸ که جمهوری اسلامی اصرار دارد آن را اغتشاشات توسط اشرار توصیف کند. آیا حکومت اسلامی از این خیزش که بمراتب گسترده تر از اعتراضات دیماه ۹۶ بود غافلگیر شد و آیا باید در انتظار اعتراضات گسترده تر بیشتری در آینده نزدیک باشیم؟ چه سرنوشتی در انتظار دستگیرشدگان این ناآرامی ها خواهد بود؟

اذعان به شکست در برابر حکومت پهلوی از زبان سخنگوی سپاه را زیر ذره بین میگذاریم. چرا پس از ۴۰ سال صرف هزینه سنگین برای سیاهنمایی خاندان پهلوی و دست آوردهای آن برای ایران جمهوری اسلامی در انجام این مهم ناتوان و درمانده بوده است؟

و واکنش غرب نسبت به قیام مردمی آبان ۹۸ را مورد بررسی قرار می دهیم. آیا دیر جنبیدن ترامپ در ارسال پیام حمایت از معترضین

به زیان آنها تمام شد ؟ چرا رسانه های اروپا و آمریکا بسیار دیر و بسیار اندک به اعتراضات مردمی در ایران واکنش نشان دادند. آیا اروپا سرانجام تمایلی به پشتیبانی از مردم ایران برای کسب آزادی و دمکراسی نشان خواهد داد؟
و در پایان نیز چند عکس جالب توجه در فضای مجازی را مرور خواهیم کرد.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.