صحبت‌های پدر یکی از کشته‌شدگان اعتراضات بعد از گرانی بنزین

منوچهر بختیاری پدر پویا بختیاری که یکی از کشته‌شدگان اعتراضات آبان ۹۸ در کرج است در گفتو‌با بی‌بی‌سی فارسی از نحوه کشته شدن فرزندش و نتیجه پیگیری‌های او‌ برای تحویل گرفتن جنازه فرزندش می‌گوید.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.