تیراندازی از فاصله نزدیک به معترضان در گرگان بعد از گرانی بنزین

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )